مدال‌ها و امتیازات

مهم‌ترین عاملی که می‌تواند اعتماد کاربران را به یک مدرس یا فروشنده جلب کند، سوابق آن مدرس یا فروشنده است. در روکسو مدال‌ها و امتیازاتی در نظر گرفته شده‌اند که فروشندگان و مدرسان فعال، شاخص و توانمند را از دیگران متمایز می‌کنند. کاربران با مشاهده‌ی این مدال‌ها در پروفایل فروشنده می‌توانند با سوابق آن فروشنده و نحوه عملکرد وی در سایت روکسو آشنا شوند و بر این اساس برای خرید محصولات او بهتر تصمیم بگیرند. در ادامه، مدال‌هایی را که در روکسو به دلایل مختلف به مدرسان و فروشندگان تعلق می‌گیرد، برمی‌شماریم:

USER-MEDAL (2)_thumb.png


  فروشنده یا مدرس: این مدال به تمامی فروشندگان و مدرسان تعلق می‌گیرد. به محض اینکه فردی اولین محصوش را در وب‌سایت درج کنید، این مدال را دریافت خواهد کرد. 

 

1free-product_thumb.png

 
  انتشار حداقل یک محصول رایگان: این مدال به فروشنده یا مدرسی تعلق می‌گیرد که حداقل یک محصول رایگان را در سایت منتشر کرده باشد. 

 

+1M_thumb.png


  بیش از  1 میلیون‌تومان فروش: چنانچه مجموع فروش مدرس یا فروشنده‌ای از تمام محصولاتش به بیش از 1 میلیون‌ تومان برسد، این مدال به او تعلق می‌گیرد. 

 

+5M_thumb.png


  بیش از 5 میلیون‌تومان فروش: چنانچه مجموع فروش مدرس یا فروشنده‌ای از تمام محصولاتش به بیش از 5 میلیون‌ تومان برسد، این مدال به او تعلق می‌گیرد. 

 

+10M_thumb.png


  بیش از 10 میلیون‌تومان فروش: چنانچه مجموع فروش مدرس یا فروشنده‌ای از تمام محصولاتش به بیش از 10 میلیون‌ تومان برسد، این مدال به او تعلق می‌گیرد. 

 

+20M_thumb.png


  بیش از 20 میلیون‌تومان فروش: چنانچه مجموع فروش مدرس یا فروشنده‌ای از تمام محصولاتش به بیش از 10 میلیون‌ تومان برسد، این مدال به او تعلق می‌گیرد.

 

50like_thumb.png


  بیش از 50 بار افزودن به علاقمندی‌ها: اگر محصولات فروشنده یا مدرسی، مجموعا بیش از 50 بار به علاقمندی‌های کاربران افزوده شده باشند، این مدال به او اهدا می‌شود. 

 

100like_thumb.png


  بیش از 100 بار افزودن به علاقمندی‌ها: اگر محصولات فروشنده یا مدرسی، مجموعا بیش از 100 بار به علاقمندی‌های کاربران افزوده شده باشند، این مدال به او اهدا می‌شود. 

 

200like_thumb.png


  بیش از 200 بار افزودن به علاقمندی‌ها: اگر محصولات فروشنده یا مدرسی، مجموعا بیش از 200 بار به علاقمندی‌های کاربران افزوده شده باشند، این مدال به او اهدا می‌شود. 

 

20file_thumb.png

 
  انتشار حداقل 20 محصول:
 این مدال به فروشنده یا مدرسی داده می‌شود که حداقل 20 محصول را در سایت منتشر کرده باشد. 

 

50file_thumb.png


  انتشار حداقل 50 محصول: این مدال به فروشنده یا مدرسی داده می‌شود که حداقل 50 محصول را در سایت منتشر کرده باشد. 

 

100file_thumb.png


  انتشار حداقل 100 محصول: این مدال به فروشنده یا مدرسی داده می‌شود که حداقل 100 محصول را در سایت منتشر کرده باشد. 

 

200file_thumb.png


  انتشار حداقل 200 محصول: این مدال به فروشنده یا مدرسی داده می‌شود که حداقل 200 محصول را در سایت منتشر کرده باشد. 

 

20comments_thumb.png
  دریافت حداقل 20 نظر: این مدال به فروشنده یا مدرسی تعلق می‌گیرد که کاربران برای محصولاتش، مجموعا حداقل 20 نظر را ثبت کرده باشند. 

 

50comments_thumb.png
  دریافت حداقل 50 نظر: این مدال به فروشنده یا مدرسی تعلق می‌گیرد که کاربران برای محصولاتش، مجموعا حداقل 20 نظر را ثبت کرده باشند. 

 

100comments_thumb.png
  دریافت حداقل 100 نظر: این مدال به فروشنده یا مدرسی تعلق می‌گیرد که کاربران برای محصولاتش، مجموعا حداقل 100 نظر را ثبت کرده باشند. 

 

200comments_thumb.png
  دریافت حداقل 200 نظر: این مدال به فروشنده یا مدرسی تعلق می‌گیرد که کاربران برای محصولاتش، مجموعا حداقل 200 نظر را ثبت کرده باشند. 

 

4rate_thumb.png
  حداقل میانگین امتیازات 4: این مدال به فروشنده یا مدرسی اختصاص می‌یابد که میانگین امتیازات محصولاتش حداقل 4 باشد. 

 

5rate_thumb.png
  حداقل میانگین امتیازات 5: این مدال به فروشنده یا مدرسی اختصاص می‌یابد که میانگین امتیازات محصولاتش 5 باشد. 

 

1year-royality_thumb.png


  یک سال وفاداری: این مدال به فروشنده یا مدرسی اهدا می‌شود که حداقل یک سال در وب‌سایت روکسو عضو باشد. 

 

2year-royality_thumb.png


  دو سال وفاداری: این مدال به فروشنده یا مدرسی اهدا می‌شود که حداقل دو سال در وب‌سایت روکسو عضو باشد. 

 

3year-royality_thumb.png
 سه سال وفاداری: این مدال به فروشنده یا مدرسی اهدا می‌شود که حداقل سه سال در وب‌سایت روکسو عضو باشد.

 

police-grade-3_thumb.png


  پلیس سطح 3: این مدال به فروشنده یا مدرسی اختصاص می‌‌یابد که حداقل 10 گزارش تخلف را در سایت ثبت کرده باشد.

 

police-grade-2_thumb.png


  پلیس سطح 2: این مدال به فروشنده یا مدرسی اختصاص می‌‌یابد که حداقل 20 گزارش تخلف را در سایت ثبت کرده باشد.

 

police-grade-1_thumb.png
  پلیس سطح 1: این مدال به فروشنده یا مدرسی اختصاص می‌‌یابد که حداقل 50 گزارش تخلف را در سایت ثبت کرده باشد.